اعضای هیات مدیره

صادق توکلی

رئیس هیئت‌ مدیره

مدیر طرح و توسعه (R&D) شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا

احمد حسنـی

نایب رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گهربارپیشه کارکنان استانداری خراسان

حمیدرضا افسر کازرونی

عضو هیئت مدیره

مدیرمالی شرکت آسفالت طوس

محمدمهدی زارع پورنصیرآبادی

عضو هیئت مدیره

مدیر سبدگردانی کارگزاری فارابی

سید میثم طباطبائی نسب

عضو هیئت مدیره

نویدرضا حسنــی

مدیرعامل